بزرگترین تلویزیون شهری کشور

بزرگترین تلوزیون شهری

بزرگترین تلوزیون شهری


ارتفاع این نمایشگر به اندازه یک ساختمان سه طبقه و عرض آن به اندازه یک تریلر 18 چرخ است.
این نمایشگر به مساحت 153 متر مربع در ارتفاع 21 متری از سطح زمین با استفاده از 11000 کیلوگرم آهن آلات برای ساخت سازه اسکلت فلزی ودر مجموع با وزن 21000 کیلوگرم بر روی نمای مجتمع تجاری البرز مال نصب گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.