تلویزیون های شهری

 

تلویزیون شهری مدل: Ps4- S3A1B

مشخصات فنی:

تکنولوژی صفحه نمایش: LED

نوع ماژول:P4            
چیدمان LED: 3IN1

 

تراکم  LED  : 196608  عدد در متر مربع
شدت نور: HIGH BRIGHT (بالاترین شدت نور برای تلویزیون شهری)
نوع SMD :LED
زاویه دید افقی: 140 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای افرادی که از جوانب به تلویزیون شهری نگاه میکنند)

زاویه دید عمودی: 90 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای تلویزیون های شهری که در ارتفاع بالا  نصب شده اند).

انتقال دیتا: LAN,USB,WIFI,GPRS,GSMو...  (روش هایی آسان ، کاربردی و امن برای انتقال پیام ها،تیزرها و تصاویر به تلویزیون شهری)
امکان پخش تصاویر تلویزیونی به صورت زنده و اتصال دوربین مدار بسته به تلویزیون های شهری)

درجه حفاظت محیطی : IP65  برای حفاظت کامل قطعات الکترونیکی تلویزیون های شهری         

                                                                                       
نوع کابینت: صنعتی اسلیم،CNC، رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای (محافظی بسیار مستحکم برای حفاظت از تلویزیون شهری)
دارای محافظ ضد ضربه (برای محافظت هرچه بیشتر صفحه نمایشگر تلویزیون شهری در برابر ضربه)

دمای کارکرد: 60+ تا 20- درجه سانتی گراد (تضمین میکنیم که تلویزیون های شهری صاب در این دما به صورت سالم کار میکنند)

 

 

 


 

تلویزیون شهری مدل: Ps5- S3A1B

مشخصات فنی:

تکنولوژی صفحه نمایش: LED

نوع ماژول:P5
چیدمان LED: 3IN1
تراکم  LED  : 120000  عدد در متر مربع
شدت نور: HIGH BRIGHT (بالاترین شدت نور برای تلویزیون شهری)
نوع SMD :LED
زاویه دید افقی: 140 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای افرادی که از جوانب به تلویزیون شهری نگاه میکنند)

زاویه دید عمودی: 90 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای تلویزیون های شهری که در ارتفاع بالا  نصب شده اند).

انتقال دیتا: LAN,USB,WIFI,GPRS,GSMو...  (روش هایی آسان ، کاربردی و امن برای انتقال پیام ها،تیزرها و تصاویر به تلویزیون شهری)
امکان پخش تصاویر تلویزیونی به صورت زنده و اتصال دوربین مدار بسته به تلویزیون های شهری)

درجه حفاظت محیطی : IP65  برای حفاظت کامل قطعات الکترونیکی تلویزیون های شهری         

                                                                                       
نوع کابینت: صنعتی اسلیم،CNC، رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای (محافظی بسیار مستحکم برای حفاظت از تلویزیون شهری)
دارای محافظ ضد ضربه (برای محافظت هرچه بیشتر صفحه نمایشگر تلویزیون شهری در برابر ضربه)

دمای کارکرد: 60+ تا 20- درجه سانتی گراد (تضمین میکنیم که تلویزیون های شهری صاب در این دما به صورت سالم کار میکنند)


تلویزیون شهری مدل: Ps6- S3A1B

مشخصات فنی:

تکنولوژی صفحه نمایش: LED

نوع ماژول:P6
چیدمان LED: 3IN1
تراکم  LED  : 82668 عدد در متر مربع
شدت نور: HIGH BRIGHT (بالاترین شدت نور برای تلویزیون شهری)
نوع SMD :LED
زاویه دید افقی: 140 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای افرادی که از جوانب به تلویزیون شهری نگاه میکنند)

زاویه دید عمودی: 90 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای تلویزیون های شهری که در ارتفاع بالا  نصب شده اند).

انتقال دیتا: LAN,USB,WIFI,GPRS,GSMو...  (روش هایی آسان ، کاربردی و امن برای انتقال پیام ها،تیزرها و تصاویر به تلویزیون شهری)
امکان پخش تصاویر تلویزیونی به صورت زنده و اتصال دوربین مدار بسته به تلویزیون های شهری)

درجه حفاظت محیطی : IP65  برای حفاظت کامل قطعات الکترونیکی تلویزیون های شهری         

                                                                                       
نوع کابینت: صنعتی اسلیم،CNC، رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای (محافظی بسیار مستحکم برای حفاظت از تلویزیون شهری)
دارای محافظ ضد ضربه (برای محافظت هرچه بیشتر صفحه نمایشگر تلویزیون شهری در برابر ضربه)

دمای کارکرد: 60+ تا 20- درجه سانتی گراد (تضمین میکنیم که تلویزیون های شهری صاب در این دما به صورت سالم کار میکنند)

 

 


تلویزیون شهری مدل: Ps8- S3A1B

مشخصات فنی:

تکنولوژی صفحه نمایش: LED

نوع ماژول:P8
چیدمان LED: 3IN1
تراکم  LED  : 49152  عدد در متر مربع
شدت نور: HIGH BRIGHT (بالاترین شدت نور برای تلویزیون شهری)
نوع SMD :LED
زاویه دید افقی: 140 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای افرادی که از جوانب به تلویزیون شهری نگاه میکنند)

زاویه دید عمودی: 90 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای تلویزیون های شهری که در ارتفاع بالا  نصب شده اند).

انتقال دیتا: LAN,USB,WIFI,GPRS,GSMو...  (روش هایی آسان ، کاربردی و امن برای انتقال پیام ها،تیزرها و تصاویر به تلویزیون شهری)
امکان پخش تصاویر تلویزیونی به صورت زنده و اتصال دوربین مدار بسته به تلویزیون های شهری)

درجه حفاظت محیطی : IP65  برای حفاظت کامل قطعات الکترونیکی تلویزیون های شهری         

                                                                                       
نوع کابینت: صنعتی اسلیم،CNC، رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای (محافظی بسیار مستحکم برای حفاظت از تلویزیون شهری)
دارای محافظ ضد ضربه (برای محافظت هرچه بیشتر صفحه نمایشگر تلویزیون شهری در برابر ضربه)

دمای کارکرد: 60+ تا 20- درجه سانتی گراد (تضمین میکنیم که تلویزیون های شهری صاب در این دما به صورت سالم کار میکنند)تلویزیون شهری مدل: Ps10-SS3A1B
مشخصات فنی:
تکنولوژی صفحه نمایش: LED
نوع ماژول:P10
چیدمان LED: 3IN1
تراکم  LED  : 30000  عدد در متر مربع
شدت نور: HIGH BRIGHT (بالاترین شدت نور برای تلویزیون شهری)
نوع SMD :LED
زاویه دید افقی: 140 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای افرادی که از جوانب به تلویزیون شهری نگاه میکنند)

زاویه دید عمودی: 90 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای تلویزیون های شهری که در ارتفاع بالا  نصب شده اند).

انتقال دیتا: LAN,USB,WIFI,GPRS,GSMو...  (روش هایی آسان ، کاربردی و امن برای انتقال پیام ها،تیزرها و تصاویر به تلویزیون شهری)
امکان پخش تصاویر تلویزیونی به صورت زنده و اتصال دوربین مدار بسته به تلویزیون های شهری)

درجه حفاظت محیطی : IP65  برای حفاظت کامل قطعات الکترونیکی تلویزیون های شهری         
                                                                                       
نوع کابینت: صنعتی اسلیم،CNC، رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای (محافظی بسیار مستحکم برای حفاظت از تلویزیون شهری)
دارای محافظ ضد ضربه (برای محافظت هرچه بیشتر صفحه نمایشگر تلویزیون شهری در برابر ضربه)

دمای کارکرد: 60+ تا 20- درجه سانتی گراد (تضمین میکنیم که تلویزیون های شهری صاب در این دما به صورت سالم کار میکنند)

 


 

تلویزیون شهری مدل: P6- DS3A1B

مشخصات فنی:

تکنولوژی صفحه نمایش: LED

نوع ماژول:P6
چیدمان LED: 3IN1
تراکم  LED  : 82668 عدد در متر مربع
شدت نور: HIGH BRIGHT (بالاترین شدت نور برای تلویزیون شهری)
نوع DIP :LED
زاویه دید افقی: 140 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای افرادی که از جوانب به تلویزیون شهری نگاه میکنند)

زاویه دید عمودی: 90 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای تلویزیون های شهری که در ارتفاع بالا  نصب شده اند).

انتقال دیتا: LAN,USB,WIFI,GPRS,GSMو...  (روش هایی آسان ، کاربردی و امن برای انتقال پیام ها،تیزرها و تصاویر به تلویزیون شهری)
امکان پخش تصاویر تلویزیونی به صورت زنده و اتصال دوربین مدار بسته به تلویزیون های شهری)

درجه حفاظت محیطی : IP65  برای حفاظت کامل قطعات الکترونیکی تلویزیون های شهری         

                                                                                       
نوع کابینت: صنعتی اسلیم،CNC، رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای (محافظی بسیار مستحکم برای حفاظت از تلویزیون شهری)
دارای محافظ ضد ضربه (برای محافظت هرچه بیشتر صفحه نمایشگر تلویزیون شهری در برابر ضربه)

دمای کارکرد: 60+ تا 20- درجه سانتی گراد (تضمین میکنیم که تلویزیون های شهری صاب در این دما به صورت سالم کار میکنند)

 

 


 

تلویزیون شهری مدل: P8-DS3A1B

مشخصات فنی:

تکنولوژی صفحه نمایش: LED

نوع ماژول:P8
چیدمان LED: 3IN1
تراکم  LED  : 49152  عدد در متر مربع
شدت نور: HIGH BRIGHT (بالاترین شدت نور برای تلویزیون شهری)
نوع DIP :LED
زاویه دید افقی: 140 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای افرادی که از جوانب به تلویزیون شهری نگاه میکنند)

زاویه دید عمودی: 90 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای تلویزیون های شهری که در ارتفاع بالا  نصب شده اند).

انتقال دیتا: LAN,USB,WIFI,GPRS,GSMو...  (روش هایی آسان ، کاربردی و امن برای انتقال پیام ها،تیزرها و تصاویر به تلویزیون شهری)
امکان پخش تصاویر تلویزیونی به صورت زنده و اتصال دوربین مدار بسته به تلویزیون های شهری)

درجه حفاظت محیطی : IP65  برای حفاظت کامل قطعات الکترونیکی تلویزیون های شهری         

                                                                                       
نوع کابینت: صنعتی اسلیم،CNC، رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای (محافظی بسیار مستحکم برای حفاظت از تلویزیون شهری)
دارای محافظ ضد ضربه (برای محافظت هرچه بیشتر صفحه نمایشگر تلویزیون شهری در برابر ضربه)

دمای کارکرد: 60+ تا 20- درجه سانتی گراد (تضمین میکنیم که تلویزیون های شهری صاب در این دما به صورت سالم کار میکنند)

 

 


 

تلویزیون شهری مدل: P10- DS3A1B

مشخصات فنی:

تکنولوژی صفحه نمایش: LED

نوع ماژول:P10
چیدمان LED: 3IN1
تراکم  LED  : 30000  عدد در متر مربع
شدت نور: HIGH BRIGHT (بالاترین شدت نور برای تلویزیون شهری)
نوع DIP :LED
زاویه دید افقی: 140 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای افرادی که از جوانب به تلویزیون شهری نگاه میکنند)

زاویه دید عمودی: 90 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای تلویزیون های شهری که در ارتفاع بالا  نصب شده اند).

انتقال دیتا: LAN,USB,WIFI,GPRS,GSMو...  (روش هایی آسان ، کاربردی و امن برای انتقال پیام ها،تیزرها و تصاویر به تلویزیون شهری)
امکان پخش تصاویر تلویزیونی به صورت زنده و اتصال دوربین مدار بسته به تلویزیون های شهری)

درجه حفاظت محیطی : IP65  برای حفاظت کامل قطعات الکترونیکی تلویزیون های شهری         

                                                                                       
نوع کابینت: صنعتی اسلیم،CNC، رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای (محافظی بسیار مستحکم برای حفاظت از تلویزیون شهری)
دارای محافظ ضد ضربه (برای محافظت هرچه بیشتر صفحه نمایشگر تلویزیون شهری در برابر ضربه)

دمای کارکرد: 60+ تا 20- درجه سانتی گراد (تضمین میکنیم که تلویزیون های شهری صاب در این دما به صورت سالم کار میکنند)

 


 

 

 

تلویزیون شهری مدل: P6-RSGABB

مشخصات فنی:

تکنولوژی صفحه نمایش: LED

نوع ماژول:P6
چیدمان LED: RGB
تراکم  LED  : 82668 عدد در متر مربع
شدت نور: HIGH BRIGHT (بالاترین شدت نور برای تلویزیون شهری)
نوع DIP :LED
زاویه دید افقی: 140 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای افرادی که از جوانب به تلویزیون شهری نگاه میکنند)

زاویه دید عمودی: 90 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای تلویزیون های شهری که در ارتفاع بالا  نصب شده اند).

انتقال دیتا: LAN,USB,WIFI,GPRS,GSMو...  (روش هایی آسان ، کاربردی و امن برای انتقال پیام ها،تیزرها و تصاویر به تلویزیون شهری)
امکان پخش تصاویر تلویزیونی به صورت زنده و اتصال دوربین مدار بسته به تلویزیون های شهری)

درجه حفاظت محیطی : IP65  برای حفاظت کامل قطعات الکترونیکی تلویزیون های شهری         

                                                                                       
نوع کابینت: صنعتی اسلیم،CNC، رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای (محافظی بسیار مستحکم برای حفاظت از تلویزیون شهری)
دارای محافظ ضد ضربه (برای محافظت هرچه بیشتر صفحه نمایشگر تلویزیون شهری در برابر ضربه)

دمای کارکرد: 60+ تا 20- درجه سانتی گراد (تضمین میکنیم که تلویزیون های شهری صاب در این دما به صورت سالم کار میکنند)

 

 

 


 

تلویزیون شهری مدل: P8-RSGABB

مشخصات فنی:

تکنولوژی صفحه نمایش: LED

نوع ماژول:P8
چیدمان LED: RGB
تراکم  LED  : 49152  عدد در متر مربع
شدت نور: HIGH BRIGHT (بالاترین شدت نور برای تلویزیون شهری)
نوع DIP :LED
زاویه دید افقی: 140 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای افرادی که از جوانب به تلویزیون شهری نگاه میکنند)

زاویه دید عمودی: 90 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای تلویزیون های شهری که در ارتفاع بالا  نصب شده اند).

انتقال دیتا: LAN,USB,WIFI,GPRS,GSMو...  (روش هایی آسان ، کاربردی و امن برای انتقال پیام ها،تیزرها و تصاویر به تلویزیون شهری)
امکان پخش تصاویر تلویزیونی به صورت زنده و اتصال دوربین مدار بسته به تلویزیون های شهری)

درجه حفاظت محیطی : IP65  برای حفاظت کامل قطعات الکترونیکی تلویزیون های شهری         

                                                                                       
نوع کابینت: صنعتی اسلیم،CNC، رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای (محافظی بسیار مستحکم برای حفاظت از تلویزیون شهری)
دارای محافظ ضد ضربه (برای محافظت هرچه بیشتر صفحه نمایشگر تلویزیون شهری در برابر ضربه)

دمای کارکرد: 60+ تا 20- درجه سانتی گراد (تضمین میکنیم که تلویزیون های شهری صاب در این دما به صورت سالم کار میکنند)

 

 


 

تلویزیون شهری مدل: P10- RSGABB

مشخصات فنی:

تکنولوژی صفحه نمایش: LED

نوع ماژول:P10
چیدمان LED: RGB
تراکم  LED  : 30000  عدد در متر مربع
شدت نور: HIGH BRIGHT (بالاترین شدت نور برای تلویزیون شهری)
نوع DIP :LED
زاویه دید افقی: 140 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای افرادی که از جوانب به تلویزیون شهری نگاه میکنند)

زاویه دید عمودی: 90 درجه  (برای وضوح بالای تصاویر برای تلویزیون های شهری که در ارتفاع بالا  نصب شده اند).

انتقال دیتا: LAN,USB,WIFI,GPRS,GSMو...  (روش هایی آسان ، کاربردی و امن برای انتقال پیام ها،تیزرها و تصاویر به تلویزیون شهری)
امکان پخش تصاویر تلویزیونی به صورت زنده و اتصال دوربین مدار بسته به تلویزیون های شهری)

درجه حفاظت محیطی : IP65  برای حفاظت کامل قطعات الکترونیکی تلویزیون های شهری         

                                                                                       
نوع کابینت: صنعتی اسلیم،CNC، رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای (محافظی بسیار مستحکم برای حفاظت از تلویزیون شهری)
دارای محافظ ضد ضربه (برای محافظت هرچه بیشتر صفحه نمایشگر تلویزیون شهری در برابر ضربه)

دمای کارکرد: 60+ تا 20- درجه سانتی گراد (تضمین میکنیم که تلویزیون های شهری صاب در این دما به صورت سالم کار میکنند)

 

 

گروه صنعتی صاب تولید کننده تلویزیون شهری و ویدئو وال
دارای مدال اعتماد مشتری از وزارت صنعت، معدن و تجارت
دارای نشان جهانی مدیریت از اتحادیه اروپا
برنده جایزه ملی مسئولیت اجتماعی

نکاتی درباره کیفیت قطعات تلویزیون شهری:
صفحه نمایشگر تلویزیون های شهری صاب از پیکسل های خود نور LED تشکیل شده است.
مواد تشکیل دهنده LED ها باید دارای کیفیت بالا باشند تا رنگ ها بصورت واقعی نمایش داده شوند.
نکته ای مهم دیگر اینکه ماندگاری رنگ در تلویزیون های شهری از فاکتورهای مهم انتخاب تلویزیون شهری است،
هرچه کیفیت مواد تشکیل دهنده پیکسل های یک تلویزیون شهری بالاتر باشد ماندگاری رنگ نیز بالاتر خواهد بود

شدت نور تلویزیون های شهری:
عامل مهم دیگر در خرید تلویزیون شهری شدت نور ان میباشد شدت نور باید به گونه ای باشد که در تابش مستقیم نور خورشید، تصاویر قابل رویت باشند.
تلویزیون های شهری صاب دارای بالاترین شدت نور و دارای قابلیت کنترل نور در شب را دارند.

نمایشگرهای شهری صاب با توجه به تخصص و تجربه 17 ساله مدیریت این برند ملی از بالاترین کیفیت قطعات تولید میگردند.
برای حصول اطمینان از کیفیت رنگ تلویزیون های شهری صاب میتوانید از فروشنده درخواست نمایش رنگ سفید را داشته باشید:
زیرا وقتی که اگر تلویزیون شهری صاب از کیفیت بالایی برخوردار باشد باید رنگ سفید خالص به چشم نشان دهد.
مانیتورهای صنعتی صاب (SAB) رنگ خالص سفید نمایش میدهند.

به یاد داشته باشید که قیمت با کیفیت و دریافت خدمات رابطه مستقیم دارد.
زمانی یک کالا ارزان حساب میشود که عمر بالای ده سال را داشته باشد.

برچسب ها: فروش تلویزیون شهری ، فروش ویدئو وال ، اجاره ویدئو وال ، برند نمونه ، برند برتر ، خدمات نمایشگرهای LED ، تابلو روان ، استند دیجیتال ، نرم افزار تابلو روان ، تلویزیون های خاص شهری ، ویدئو وال ، پیکسل چیست ، ویدئو وال |اجاره ویدیو وال| اجاره ویدئو پروجکشن | اجاره تلویزیون های شهری |نرم افزار تلویزیون شهری

خرید یک دستگاه تلویزیون شهری| تولید کننده ویدئو وال های پیشرفته |صادرات تلویزیون شهری |تلویزیون های پیشرفته شهری

نسل جدید نمایشگر های LED |نسل جدید ویدئو وال های بدون درز |نسل پیشرفته ویدیووال

اجاره ویدئو وال برای برای نمایشگاه ها |اجاره ویدئو وال برای کنسرت ها |اجاره تلویزیون شهری

تفاوت ویدئو وال و تلویزیون های شهری چیست |تلویزیون های خودنور شهری |نمایشگر های تلویزیونی شهری

نرم افزار ویدئو وال |کاربرد ویدئو وال برای برند سازی |کاربرد استفاده از تلویزیون های بزرگ شهری برا افزایش فروش

 

sab
sab

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02128421802