تلویزیون شهری

تلویزیون شهری مدل SAB10-SMD-O

مدل:SAB10-SMD-Oتکنولوژی صفحه نمایش: LEDنوع ماژول:DP10نوع پیکسل: خودنورتعداد پردازش رنگ: 281 تریلیون رنگچیدمان LED: 3IN1تراکم LED  : 30000تراکم پیکسل: 10000شدتنور: HIGH BRIGHTنوع ... ادامه مطلب

تلویزیون شهری مدل SAB8-SMD-O

مدل:SAB8-SMD-Oمشخصات فنی:تکنولوژی صفحه نمایش: LEDنوع ماژول:DP8نوع پیکسل: خودنورتعداد پردازش رنگ: 281 تریلیون رنگچیدمان LED: 3IN1تراکم LED  : 46875تراکم پیکسل: 15625شدتنور: HIGH ... ادامه مطلب

تلویزیون شهری مدل SAB6-SMD-O

مدل:SAB6-SMD-Oتکنولوژی صفحه نمایش: LEDنوع ماژول: DP6نوع پیکسل: خودنورتعداد پردازش رنگ: 281 تریلیون رنگچیدمان LED: 3IN1تراکم LED  : 83331تراکم پیکسل: 27777شدتنور: HIGH ... ادامه مطلب

تلوزیون شهری مدل SAB5-SMD-O

مدل:SAB5-SMD-Oتکنولوژی صفحه نمایش: LEDنوع ماژول:DP5نوع پیکسل: خودنورتعداد پردازش رنگ: 281 تریلیون رنگچیدمان LED: 3IN1تراکم LED  : 120000تراکم پیکسل: 40000شدتنور: HIGH BRIGHTنوع ... ادامه مطلب