تلویزیون های شهری

آوریل 17, 2018

ویدئو وال ( نسل پیشرفته )

ویدئو وال گروه صنعتی صاب تولید کننده ویدئو وال و انواع نمایشگر صنعتی شهری و فضای داخل گروه صنعتی صاب ارائه دهنده راهکارهای افزایش جاذبه مجتمع […]
آوریل 17, 2018

تلویزیون های شهری

گروه صنعتی صاب تولید کننده تلویزیون شهری و ویدئو وال دارای مدال اعتماد مشتری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای نشان جهانی مدیریت از اتحادیه […]
02128421802