ویدئووال

Placeholder

ویدئو وال های SEAMLESS مدل SAB1.25-SMD-I

مدل:SAB1.25-SMD-Iتکنولوژی صفحه نمایش: LEDنوع ماژول:DP1.25نوع پیکسل: خودنورتعداد پردازش رنگ: 281 تریلیون رنگکنتراست: 5000:1چیدمان LED: 3IN1تراکم LED  : 000/920/1تراکم پیکسل: 000/640شدتنور: CD/M2 ... ادامه مطلب
Placeholder

ویدئو وال های SEAMLESS مدل SAB1-SMD-I

مدل:SAB1-SMD-Iتکنولوژی صفحه نمایش: LEDنوع ماژول:DP1نوع پیکسل: خودنورتعداد پردازش رنگ: 281 تریلیون رنگکنتراست: 5000:1چیدمان LED: 3IN1تراکم LED  : 000/000/3تراکم پیکسل: 000/000/1شدتنور: CD/M2 ... ادامه مطلب